Demagnetyzery do kasowania danych z dysków HDD, taśm magnetycznych LTO

Demagnetyzery (Degaussers) to urządzenia, które kasują dane z dysków, taśm i innych nośników. Bezpieczeństwo informacji przechowywanych na dysku twardym (dane finansowe, raporty sprzedaży, kartoteki klientów i pracowników, informacje o rynku i produktach) może być zagrożone. Utrata takich danych i dostanie się w niepowołane ręce może spowodować, że Twoja pozycja na rynku może ulec zachwianiu i utratę zysków. Przywracanie systemu czy naprawa dysku przez firmy zewnętrzne a tym bardziej odsprzedaż naraża Cię na problemy. Może się okazać, że ktoś uzyska dostęp do wszystkich Twoich danych i informacji jakie posiadałeś na dysku, nawet gdy je usuwałeś, nadpisywałeś czy poddawałeś formatowaniu. Używanie tradycyjnych narzędzi do wymazywania daje tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że dane są usunięte na trwałe.

Skorzystanie z usługi demagnetyzacji pozbawia użytkownika dysku możliwości dalszej na nim pracy. Jednak taki koszt nie można porównywać z kosztami ewentualnego wycieku danych do osób trzecich i ich nieuprawnionego wykorzystania.
Do procesu demagnetyzacji służy demagnetyzer (degausser), którego rdzeń lub układ kondensatorów wytwarza silne pole magnetyczne lub impuls elektromagnetyczny. Przekracza ono koercję (wartość zewn. pola magnetycznego jaką trzeba przyłożyć do ferromagnetyka, aby zmniejszyć do zera pozostałość magnetyczną) umieszczonego w nim twardego dysku lub taśmy magnetycznej.
Demagnetyzery trwale niszczą i kasują dane nie tylko z dysków twardych ale także ze wszystkich rodzajów taśm magnetycznych oraz innych nośników i kart magnetycznych.

Demagnetyzery Mediaeraser MD 205

Demagnetyzer Mediaeraser MD 205 trwale niszczymy dane z różnych formatów nośników taśmowych oraz z twardych dysków. Wytwarzane przez Mediaeraser MD205 silne pole magnetyczne o indukcji nie mniejszej niż 18 kGs/ 18 000 Gaussów gwarantuje bezpowrotne wykasowanie danych z wszystkich rodzajów nośników magnetycznych. Nośniki po procesie kasowania nie nadają się do użytku.
Proces kasowania danych z nośników odbywa się wewnątrz demagnetyzera i trwa ok. 20 sekund i następnie nośnik samoczynnie opuszcza urządzenie.

Rodzaje kasowanych nośników: dyski twarde 2,5″ i 3,5”, taśmy magnetyczne LTO, 3592, T10000, SDLT, DAT, DDS i inne
Czas kasowania: 20s/nośnik
Pole magnetyczne: 18000 Gaussów
Wskaźnik wymaganego poziomu pola magnetycznego: tak
Maksymalny rozmiar nośnika: 170 x 120 x 45 mm
Zasilanie: 230V AC 50/60 Hz
Pobór prądu: 0,5-7A
Temperatura pracy: 5 – 40 st C
Waga urządzenia: 30 kg
Gwarancja: 2 lata, możliwość rozszerzenia do 3 lat.

Demagnetyzer ten dostępny jest także w wersji Mediaeraser MD205PRO, który dodatkowo posiada:
– czytnik kodów wraz z aparatem, który wykonuje zdjęcie kasowanego nośnika.
– zewnętrzny moduł automatycznego podawania nośników.
– walizkę transportową na kółkach.

Demagnetyzery Kroll Ontack 3.0 – szybkie kasowanie danych z dysków i taśm

Ontrack Eraser Degausser 3.0 to najnowsza wersja urządzenia przeznaczonego do niszczenia danych z dysków twardych oraz taśm magnetycznych. Demagnetyzery generują potężny impuls elektromagnetyczny o sile 18 000 Gaussów. A uwolnienie go wokół nośnika bezpowrotnie niszczy dane ze wszystkich rodzajów nośników o zapisie magnetycznym, przede wszystkim dysków twardych i taśm LTO. Oprócz danych usuwane są również informacje kalibracyjne oraz informacje servo.

Nośniki po demagnetyzacji urzadzeniem Degausser Kroll Ontrack nie nadają się do dalszego użytkowania. 
Pojedynczy dysk czy taśma zostaje wykasowany z danych w ciągu mniej niż 5 sekund, co umożliwia na niszczenie ponad 250 nośników na godzinę.
Demagnetyzer posiada system autodiagnostyki, który zapewnia monitorowanie właściwego natężenia pola elektromagnetycznego. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sygnalizowane są za pomocą wskaźników umieszczonych na panelu urządzenia.

Parametry techniczne:
Rodzaje kasowanych nośników: dyski twarde 2,5″ i 3,5″, taśmy Ultrium LTO,  T10k, 3592, 3590, 3490, DAT, DDS, AIT, SLR, DLT, SDLT.
Czas kasowania: 5 s/nośnik.
Pole magnetyczne: 18000 Gaussów.
Czujnik zbyt niskiego pola elektromagnetycznego, zbyt wysokiej temperatury, niskiego stanu naładowania baterii.
Licznik użyć: tak
Pobór prądu: 10-5A (220V, 50Hz)
Temperatura pracy: 5 – 40 st C
Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 455 x 702 x 268 mm
Wymiary kieszeni na dysk: (gł. x szer. x wys.) 148 x 29 x 120 mm
Waga urządzenia: 73 kg
Baterie: 3 x (12V, 65 Ah)
Zdalne sterowanie za pomocą pilota.
Zabezpieczenie – klucz przed dostępem osób niepowołanych.
Gwarancja: 1 rok, możliwość rozszerzenia gwarancji na 3 lata.

Demagnetyzer Ontrack Eraser Degausser 3.0 posiada certyfikaty:

– NATO Information Assurance Technical Centre (NATO IATC);
– The Norwegian National Security Authority (NSM);
– Communications-Electronics Security Group (CESG);
oraz jest rekomendowany przez:
– Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Demagnetyzer Garner TS-1

Demagnetyzer Garner TS-1 to urządzenie do demagnetyzacji dysków twardych i nośników magnetycznych. Wytwarzają one bardzo dużą moc pola magnetycznego na poziomie 20,000 gauss. TS1 Garner posiada wbudowany system weryfikacji pola magnetycznego i diagnostyki, który zapewnia kompletny proces kasowania danych z nośnika. Natężenie pola magnetycznego nie tylko pokazywane za pomocą wyświetlacza LCD ale umożliwia także kontrolę nad procesem demagnetyzacji. Sposób działania demagnetyzera jest prosty. Dysk, taśmę lub inny nośnik wkładamy do wysuwanej szuflady, zamykamy i naciskamy przycisk Erase (kasowanie). Cykl demagnetyzacji, kasowania jednego nośnika trwa około 45 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o zakończeniu cyklu kasowania. Po tym można wyjąć zdemagnetyzowany nośnik a następnie włożyć do szuflady kolejny i rozpocząć proces od nowa. Degausser Garner TS1 mierzy siłę pola w momencie rozładowania. Jeśli parametry są niższe niż gwarantowane w specyfikacji, demagnetyzer raportuje błąd, cykl nie jest zakończony i należy go powtórzyć aż siła pola  zapewni pełną demagnetyzację nośnika.

Do demagnetyzera TS-1 można dokupić specjalnie zaprojektowaną walizkę transportową. Nie tylko ułatwia szybki i łatwy transport urządzenia ale również zabezpiecza podczas transportowania.

Rodzaje niszczonych nośników: dyski twarde 2,5″ i 3,5″ taśmy i kasety DAT, DDS, AIT, VXA, SLR, DLT, SDLT, LTO, 3490, 3490E, 3590, 3590E, 3592, 3592E, 9840, 9940, T10k.
Czas kasowania: cykl ciągły, 45 s/nośnik.
Pole magnetyczne: 20,000 gauss (2.0 Tesla).
Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz.
Waga urządzenia 66 kg.
Gwarancja: roczna producenta.

Demagnetyzacja dysków

Demagnetyzery Mediaeraser MD103

Demagnetyzery Mediaeraser MD 103 niszczą dane z różnych formatów taśm oraz z twardych dysków. Silne pole magnetyczne generowane przez urządzenie powoduje zmianę fizyczną warstwy ferromagnetycznej nośnika zamieniając ją w paramagnetyk. Proces taki powoduje nieodwracalną utratę danych i brak możliwości ponownego zapisu danych na nośniku. Wytwarzane przez Mediaeraser MD103 wysokie pole magnetyczne pozwala na kasowanie nośników o najwyższym współczynniku koercji. Gwarantuje to usunięcie wszelkich informacji znajdujących się na dysku, wliczając w to dane systemowe, dane użytkownika oraz fabrycznie utworzone ścieżki zapisu.

Degausser MD-103 jest bezpieczny dla zdrowia, ponieważ pole elektromagnetyczne wyzwalane jest tylko w obrębie komory, w której znajduje się dysk. W rezultacie osoby pracujące nie są narażone na szkodliwe dla zdrowia działanie pola elektromagnetycznego. Demagnetyzer MD-103 posiada certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych wydany przez WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII.

Demagnetyzery Mediaeraser MD103 jako jedyne na rynku posiadają certyfikację SKW, wydaną przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Jednoznacznie potwierdza to skuteczność kasowania informacji do klauzuli ściśle tajne włącznie.

Rodzaje kasowanych nośników: dyski twarde 2½” i 3½” oraz taśmy DAT, DDS, AIT, SLR, DLT, SDLT, LTO, 3490, 3490E, 3590, 3590E, 3592, 9940
Czas kasowania: 40 s/nośnik
Pole magnetyczne: 9000 Gaussów
Zasilanie: 230V AC 50/60 Hz
Temperatura pracy: 5 – 40 st C
Wymiary kieszeni na dyski: (gł. x szer. x wys.) 175 x 140 x 40 mm
Waga urządzenia: 10 kg
Gwarancja: 2 lata
Mediaeraser MD103 posiada znak CE

Demagnetyzer Mediaeraser MD103 ze względu na skuteczność i mobilność wykorzystywany jest do wykonywania usługi demagnetyzacji także u klienta.  Cena usługi demagnetyzacji przy użyciu tego urządzenia jest bardzo konkurencyjna w porównaniu do użycia innych demagnetyzerów.

Demagnetyzer Garner HD-3WXL

Za pomocą demagnetyzera HD-3WXL Garner trwale niszczymy i kasujemy dane z taśm magnetycznych oraz dysków HDD. Pole magnetyczne o silnym natężeniu co najmniej 9000 Oe (Ersted) generowane przez urządzenie zapewnia całkowite usunięcie informacji nawet z nośników o najwyższych współczynnikach koercji. Budowa demagnetyzera HD3WXL pozwala na automatyczną oraz ciągłą pracę. W efekcie skraca czas jednego cyklu kasowania do około 10s na dysk czy taśmę. Proces demagnetyzacji nośników jest bardzo łatwy, polega na umieszczeniu nośnika w slocie urządzenia i naciśnięciu przycisku.

Rozpoczyna się proces ładowania pojemnościowego kondensatorów, który jest sterowanym mikroprocesorem. Po kilku sekundach system osiąga odpowiednią pojemność magnetyczną. W wyniku czego następuje gwałtowne uwolnienie pola magnetycznego, które kasuje wszelkie dane z nośnika. HD-3WXL jest wyposażony w system kontroli, który na wyświetlaczu LCD informuje o postępie procesu kasowania oraz wyświetla ilość skasowanych nośników w każdej sesji. Skasowane taśmy czy dyski nie nadają się do powtórnego użycia, powinny być zniszczone fizycznie i poddane utylizacji.

Rodzaje niszczonych nośników: dyski twarde 2½” i 3½” oraz taśmy DAT, DDS, AIT, VXA, SLR, DLT, SDLT, LTO, 3490, 3490E, 3590, 3590E, 3592, 3592E, 9840, 9940, T10k
Czas kasowania: cykl ciągły, 10 s/nośnik
Pole magnetyczne: 9000 Oe
Temperatura pracy: 5 – 40 st C
Waga urządzenia: 25 kg
Gwarancja: roczna gwarancja producenta z możliwością rozszerzenia do 3lat.
Posiada znak CE.

Demagnetyzery HD-3WXL spełniają normy bezpieczeństwa: ANSI (American National Standards Institute). PCI DSS (Payment Card Industry) Data Security Standard. NIST (National Institute of Standards and Technology) Guidelines for Media Sanitization, NIST SP 800-36, NIST SP 800-88, HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act). PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).