Taśmy VXA X23 o pojemności do 320GB

Kasety IBM VXA X23 charakteryzują się dużą pojemnością do 320GB po kompresji napędach i autoloaderach VXA 320 oraz niespotykaną dla taśm 8mm wytrzymałością i niezawodnością. Taśmy IBM VXA X23 zostały opracowane przede wszystkim dla małych i średnich firm, oddziałów dużych korporacji, które nie posiadają infrastruktury sieciowej pozwalającej na scentralizowanie zasobów i wspólne wykonywanie kopii zapasowych. Często są wykorzystywane w systemach archiwizacyjnych w szpitalach, urzędach, izbach celnych, szkołach, uniwersytetach. Dan zapisane na tych taśmach są zabezpieczone na wiele lat.
Technologia 8mm oferuje bardzo korzystny stosunek jakości do ceny nośnika.

Charakterystyka taśmy:

  • pojemność: 80 GB przed kompresją i 160 GB po kompresji w napędzie VXA-2
  • pojemność: 160 GB przed kompresją i 320 GB po kompresji w napędzie VXA-3
  • pakietowego technologia zapisu danych
  • technologia AME (Advanced Metal Evaporated)
  • możliwość odzyskania danych – dzięki pakietowemu zapisowi danych, z taśmy zalanej wodą lub gorącym napojem można odtworzyć do 100% zapisanych danych