DC Analyser do diagnostyki i kontroli zapisu danych na taśmie

Analiza-kontrola-taśm

Kontrola taśm magnetycznych LTO daje gwarancje odczytu danych z archiwalnych nośników.

Firma FUJIFILM opracowała urządzenie DC Analyser, którego celem jest szybki odczyt i kontrola taśm magnetycznych. Urządzenie nie tylko analizuje dane zapisane na taśmie ale także raportuje o dalszych krokach.  Informacje o danych gromadzone są w pamięci chipa nośnika. Każda kaseta Ultrium LTO1-8 oraz inne zawiera układ elektroniczny z danymi o zasobach jak również użyciu taśmy. Zaawansowane oprogramowanie dołączone do urządzenia analizuje dane a w konsekwencji umożliwia uzyskanie czytelnych raportów, które pomagają w ocenie stanu nośnika magnetycznego. Dają także informacje o napędzie streamera lub biblioteki oraz wskazówki dalszego postępowania z taśmą. Wszystkie te działania mają przede wszystkim na celu bezpieczeństwo zapisanych danych.

Kontrola taśm i ich analiza daje użytkownikowi:

  • historycznie ułożoną bazę danych.
  • dane dotyczące bieżącego stanu wraz z identyfikatorem napędu i kasety: wieku cartridga, pojemności, ilości pełnych zapisów, błędów, zawieszonych zapisów, prób zapisu i odczytu, zakończenia cyklu życia.
  • wizualizację zapisanych danych na taśmie.
  • wizualizację błędów na taśmie.
  • rekomendacje dalszego postępowania z nośnikiem.

Analizator Fujifilm pracuje w systemie offline. Z pewnością jest całkowicie bezpieczny, nie ingeruje i nie ma wpływu na zapisane informacje na nośniku magnetycznym. Urządzenie to jest niezwykle przydatne w dużych zbiorach taśm a także pomaga w procesie migracji danych. Ponadto polecane jest do wyrywkowej kontroli zapisu na taśmach LTO każdego formatu.