Niszczenie nośników danych oraz demagnetyzacja dysków twardych i taśm LTO

Demagnetyzer MD-103

Wszyscy którzy przetwarzają i zapisują dane poufne, osobowe lub szczególnie chronione, powinni także zaplanować bezpieczne niszczenie nośników danych. Po okresie przydatności danych przychodzi moment, żeby wybrać sposobuniszczenia nośników. Dyski twarde, taśmy magnetyczne, optyczne media (CD/DVD, Blu-ray), telefony, karty magnetyczne, pamięci USB / flash zawierają mnóstwo danych.

Niszczenie nośników danych oraz ich utylizacja powinno być nie tylko zgodne z zasadami ochrony danych czy przepisami prawa ale również z normą DIN 66399. Norma definiuje typy nośników informacji. Określa także sposób niszczenia tak aby dane zostały zniszczone zgodnie z wymaganą klasa ochrony oraz stopniem bezpieczeństwa.  Dotyczy to nie tylko dokumentacji papierowej ale przede wszystkim optycznych i magnetycznych nośników oraz dysków twardych.

Jeśli z niepotrzebnego nośnika nie zostaną usunięte dane, a sam nośnik nie zostanie zniszczony w profesjonalnej niszczarce narażamy się na to, że nasze informacje dostaną się w niepowołane ręce. W rezultacie skutkuje to trudnymi do określenia stratami jak również karami.

Oferujemy nie tylko mechaniczne niszczenie nośników danych ale także usługę demagnetyzacji dysków twardych i taśm magnetycznych. Najczęściej są to taśmy LTO ze względu na ich powszechne zastosowanie. Do demagnetyzacji używamy sprawdzonego i certyfikowanego demagnetyzera MD-103. Silny impuls magnetyczny generowany przez degausser MD-103 kasuje i niszczy wszelkie dane z nośnika, które wkładamy do kieszeni urządzenia.

W kolejnym etapie mechanicznie niszczymy nośniki danych poprzez ich pocięcie i zmielenie na ścinki zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399. Do niszczenia używamy profesjonalnych niszczarek HDS firmy HSM. Firma ta nie tylko jest liderem w dostarczaniu niszczarek do papieru ale także niszczarek dysków twardych i innych nośników.

Demagnetyzację nośników jak również mechaniczne niszczenie dysków twardych i taśm, wykonujemy także na miejscu w lokalizacji u Klienta. Wystawiamy dokumenty i certyfikaty wykonania usługi demagnetyzacji i niszczenia oraz kartę przekazania odpadu. Gwarantujemy zapewnienie wysokiego poziomu poufności podczas realizacji zamówionych usług. Oferujemy konkurencyjne ceny na nasze usługi.

Demagnetyzacja dysków

Demagnetyzacja dysków twardych i taśm magnetycznych

Przed przystąpieniem do usługi demagnetyzacji dyski twarde czy taśmy magnetyczne segregujemy według ich rodzaju. Następnie katalogujemy poprzez sczytanie ich numerów identyfikacyjnych lub etykiet podając ich ilości w postaci załącznika.

Usługa demagnetyzacji nośników danych wykonujemy na miejscu u Klienta w obecności osoby wskazanej przez zleceniodawcę. Do demagnetyzacji wykorzystywany jest demagnetyzer MD-103, który generuje pole magnetyczne o wartości 9000 Gaussów.

Degausser Mediaeraser MD-103 jest profesjonalnym urządzeniem, które generuje silne pole elektromagnetyczne w postaci impulsu. Demagnetyzer usuwa dane ze wszystkich nośników magnetycznych. Wytwarza silne pole elektromagnetyczne co powoduje zmianę fizyczną warstwy ferromagnetycznej nośnika zamieniając ją w paramagnetyk. W rezultacie nieodwracalnie kasuje informacje i uniemożliwia ponowny zapis danych na nośniku. Degausser w pierwszym etapie gromadzi energię w kondensatorach a następnie uwalnia ją w postaci impulsu elektromagnetycznego w komorze urządzenia.
Demagnetyzer Mediaeraser kasuje dane ze wszystkich rodzajów nośników magnetycznych. Nie tylko z dysków HDD 2,5”, 3,5” ale także kaset i taśm magnetycznych LTO, DDS, DAT, DLT, SDLT, LTO, 3592 itd. Czas procesu usuwania danych z jednego dysku lub taśmy to około 40 sekund.

Urządzenie generuje pole magnetyczne o wartości 9000 Gaussów, które kasuje nośniki o najwyższym współczynniku koercji. Po demagnetyzacji informacje z dysku zostają wykasowane bezpowrotnie, dysk nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
Degausser jest urządzeniem, które waży ok. 10kg i podłączany jest do typowego gniazda zasilającego 230V AC 50/60 Hz.

Degausser Mediaeraser MD-103 jako jedyny na polskim rynku był certyfikowany przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego SKW. Demagnetyzer MD103 posiada certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych wydany przez WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII.

Wykonanie usługi demagnetyzacji potwierdzamy wystawieniem Certyfikatu Demagnetyzacji. Do certyfikatu załączamy listę wykasowanych nośników.

Niszczenie nośników danych

Mechaniczne niszczenie nośników danych w tym dysków, taśm i innych nośników

Przed przystąpieniem do usługi niszczenia dyski twarde czy taśmy magnetyczne segregujemy według ich rodzaju. Następnie katalogujemy poprzez sczytanie ich numerów identyfikacyjnych lub etykiet podając ich ilości w postaci załącznika.

W kolejnym etapie przystępujemy do mechanicznego zniszczenia nośników. Fizyczne zmielenie i pocięcie na ścinki dysków twardych, taśm magnetycznych czy innych nośników wykonujemy profesjonalną niszczarką HDS. Niszczarka HSM Powerline HDS 150 niszczy cyfrowe i magnetyczne nośniki danych w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Niszczenie przeprowadzamy zgodnie z procedurami ochrony danych przy spełnieniu wymagań drugiego stopnia bezpieczeństwa normy DIN 32757 oraz według normy DIN 66399.

Mechaniczne zmielenie i poczęcie nośników na ścinki, w przeciwieństwie do wcześniejszych metod nawiercania czy przebijania, jest jednym z najlepszych sposobów niszczenia. W rezultacie stanowi to trwałe i bezpowrotne pozbycie się wycofanych z użytku czy uszkodzonych nośników informacji.
Używając niszczarek HSM zniszczymy także dyski SSD, płyty CD/DVD, Blu-ray, pamięci USB,  ale także palmtopy czy telefony komórkowe.

Urządzenie to jest na kółkach, które umieścimy w dowolnym pomieszczeniu. Zasilane jest prądem zmienny 230V a jego wydajność to około 120 sztuk dysków / taśm na godzinę pracy.

Wszystkie prace obejmujące wykonanie usługi możemy wykonać na miejscu w wyznaczonej przez Klienta lokalizacji  lub w siedzibie firmy pod nadzorem sytemu kamer z możliwością nagrania procesu. Fizyczne niszczenie nośników danych jest potwierdzone wystawieniem Certyfikatu Zniszczenia wraz z załączoną listą nośników.

Ścinki ze zmielonych i pociętych nośników przesypywane są do specjalnie przygotowanych do tego celu pojemników. Po zakończeniu całego procesu niszczenia, pojemniki ze ściankami przewożone są do specjalistycznego zakładu, który poddaje je utylizacji.