Niszczenie nośników danych, utylizacja, demagnetyzacja dysków twardych i taśm LTO

Demagnetyzer MD-103

Wszyscy którzy przetwarzają i zapisują dane poufne, osobowe lub szczególnie chronione dbają o ich bezpieczeństwo. Powinniśmy także zaplanować bezpieczne niszczenie dysków, nośników danych i ich utylizację. Po okresie przydatności danych przychodzi moment, żeby wybrać metodę niszczenia nośników. Dyski twarde, taśmy magnetyczne, optyczne media (CDR/DVD, Blu-ray), telefony, pamięci USB / flash zawierają mnóstwo danych.

Niszczenie nośników danych oraz ich utylizacja powinno być nie tylko zgodne z zasadami ochrony danych czy przepisami ale również z normą DIN 66399 i ISO/IEC 21964. Norma definiuje typy nośników informacji. Określa także sposób niszczenia tak aby dane zostały zniszczone zgodnie z wymaganą klasą ochrony oraz stopniem bezpieczeństwa. Dotyczy to nie tylko dokumentacji papierowej ale w szczególności optycznych i magnetycznych nośników, dysków twardych czy dysków SSD.

Jeśli z niepotrzebnego nośnika nie zostaną wykasowane czy usunięte dane, a sam nośnik nie zostanie zniszczony w profesjonalnej niszczarce narażamy się, że nasze informacje dostaną się w niepowołane ręce. Zazwyczaj skutkuje to trudnymi do wyceny stratami jak również karami.

Oferujemy nie tylko mechaniczne niszczenie nośników danych ale także usługę demagnetyzacji dysków twardych i taśm magnetycznych. Demagnetyzujemy wszystkie rodzaje dysków twardych HDD oraz najczęściej taśmy LTO ze względu na ich powszechne zastosowanie. Do demagnetyzacji używamy sprawdzonego i certyfikowanego demagnetyzera MD-103. Silny impuls magnetyczny generowany przez degausser kasuje i niszczy wszelkie dane z nośnika.

W kolejnym etapie niszczymy mechanicznie nośniki danych poprzez ich pocięcie i zmielenie na ścinki zgodnie z wymaganiami normy DIN 66399 i ISO/IEC 21964. Do niszczenia używamy profesjonalnych niszczarek HDS firmy HSM,  lidera w produkcji niszczarek biurowych jak również niszczarek dysków twardych i innych nośników.

Demagnetyzację nośników jak również mechaniczne niszczenie dysków twardych czy taśm, wykonujemy także na miejscu w lokalizacji u Klienta. Wystawiamy dokumenty i certyfikaty wykonania usługi demagnetyzacji i niszczenia. Zmielone odpady z nośników przekazujemy do specjalistycznej firmy w celu utylizacji zgodnie z systemem BDO. Gwarantujemy spełnienie norm oraz wysoki poziom poufności podczas wykonywania zlecenia. Oferujemy konkurencyjne ceny na nasze usługi.

MD-103 Demagnetyzer dysków

Demagnetyzacja dysków twardych i taśm magnetycznych

Przed przystąpieniem do usługi demagnetyzacji dyski twarde czy taśmy magnetyczne segregujemy według ich rodzaju. Następnie katalogujemy poprzez sczytanie ich numerów identyfikacyjnych lub etykiet podając ich ilości w postaci załącznika.

Usługa demagnetyzacji nośników danych wykonujemy na miejscu u Klienta w obecności osoby wskazanej przez zleceniodawcę. Do demagnetyzacji wykorzystywany jest demagnetyzer MD-103, który generuje pole magnetyczne o wartości 9000 Gaussów.

Degausser Mediaeraser MD-103 jest profesjonalnym urządzeniem. Silne pole elektromagnetyczne usuwa dane ze wszystkich nośników magnetycznych. Impuls elektromagnetyczny zmienia fizyczną warstwę ferromagnetyczną nośnika zamieniając ją w paramagnetyk. W rezultacie nieodwracalnie kasuje informacje i uniemożliwia ponowny zapis danych na nośniku. Degausser w pierwszym etapie gromadzi energię w kondensatorach a następnie uwalnia ją w postaci impulsu elektromagnetycznego w komorze urządzenia.
Demagnetyzer Mediaeraser kasuje dane ze wszystkich rodzajów nośników magnetycznych. Nie tylko z dysków HDD 2,5”, 3,5” ale także kaset i taśm magnetycznych LTO, DDS, DAT, SDLT, 3592 itd. Czas procesu usuwania danych z jednego dysku lub taśmy to około 40 sekund.

Urządzenie generuje pole magnetyczne o wartości 9000 Gaussów, które kasuje nośniki o najwyższym współczynniku koercji. Po demagnetyzacji informacje z dysku zostają wykasowane bezpowrotnie, dysk nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
Degausser jest urządzeniem, które waży ok. 10kg i podłączamy do typowego gniazda zasilającego 230V AC 50/60 Hz.

Degausser Mediaeraser MD-103 jako jedyny na polskim rynku był certyfikowany przez Służby Kontrwywiadu Wojskowego SKW. Demagnetyzer MD103 posiada certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych wydany przez WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII.

Wykonanie usługi demagnetyzacji potwierdzamy wystawieniem Certyfikatu Demagnetyzacji. Do certyfikatu załączamy listę wykasowanych nośników.

Niszczenie nośników danych
Niszczenie nośników danych, dyski zmielone mechaniczne w niszczarce HSM

Mechaniczne niszczenie nośników danych w tym dysków, taśm i innych nośników

Przed przystąpieniem do usługi niszczenia dyski twarde czy taśmy magnetyczne segregujemy według ich rodzaju. Następnie katalogujemy poprzez sczytanie nr identyfikacyjnych lub etykiet podając ich ilości w postaci załącznika.

Kolejnym etapem jest mechaniczne niszczenie nośników. Fizyczne zmielenie i pocięcie na ścinki dysków twardych, taśm magnetycznych czy innych nośników wykonujemy profesjonalną niszczarką HDS. Niszczarka HSM Powerline HDS 150 niszczy cyfrowe i magnetyczne nośniki danych w bezpieczny i ekonomiczny sposób. Niszczenie przeprowadzamy zgodnie z procedurami ochrony danych przy spełnieniu wymagań trzeciego stopnia bezpieczeństwa normy DIN 32757 oraz według normy DIN 66399 i ISO/IEC 21964.

Mechaniczne zmielenie i poczęcie nośników na ścinki, w przeciwieństwie do wcześniejszych metod nawiercania czy przebijania, jest jednym z najlepszych sposobów niszczenia. W rezultacie stanowi to trwałe i bezpowrotne pozbycie się wycofanych z użytku czy uszkodzonych nośników informacji.
Używając niszczarek HSM zniszczymy także dyski SSD, płyty CD/DVD, Blu-ray, pamięci USB,  ale także palmtopy czy telefony komórkowe.

Urządzenie to jest na kółkach dlatego możemy je posadowić w dowolnym pomieszczeniu. Zasilane jest prądem zmienny 230V a jego wydajność to około 120 sztuk dysków / taśm na godzinę pracy.

Wszystkie prace możemy wykonać na miejscu w wyznaczonej przez Klienta lokalizacji  lub w siedzibie firmy pod nadzorem sytemu kamer z możliwością nagrania procesu. Fizyczne niszczenie nośników danych jest potwierdzone wystawieniem Certyfikatu Zniszczenia wraz z załączoną listą nośników.

Ścinki ze zmielonych i pociętych nośników gromadzimy w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach. Po zakończeniu całego procesu niszczenia, pojemniki ze ściankami przekazujemy do specjalistycznej firmy w celu utylizacji zgodnie z wymaganiami zintegrowanego systemu BDO.