Niszczenie dysków SSD

Procedura mechanicznego niszczenia i utylizacji dysków SSD i innych pamięci Flash

Rozszerzamy nasze usługi niszczenia danych i nośników o mechaniczne niszczenie dysków ssd oraz pozostałych nośników z pamięcią Flash. Fizyczne mielenie i cięcie na ścinki, cząstki kart magnetycznych, pamięci USB, kart pamięci, dysków SSD, telefonów oraz smartfonów (bez baterii) wykonujemy profesjonalną niszczarką Intimus FlashEx. Niszczarka mechanicznie niszczy jak również rozdrabnia cyfrowe nośniki danych w szybki i ekonomiczny sposób. Co ważne producent niszczarki firma Intimus potwierdza certyfikatem, że niszczarka niszczy zgodnie z normami. Niszczenie spełnia procedury ochrony danych w trzeciem stopniu bezpieczeństwa normy DIN 66399 i ISO/IEC 21964 na poziomie E-3 / O-3 / T-4. Ścinki oraz cząstki po zniszczeniu nośników mają maksymalnie rozmiar 4 x 15 mm.

Niszczarka dysków SSD, pamięci Flash, telefonów

Niszczarka Intimus FlashEx

Intimus FlashEx niszczenie telefonów

Niszczenie telefonów

 

Niszczenie pendrive

Niszczenie dyski SSD, pendrive, nośniki flash

Ścinki, zmielone dyski SSD

Ścinki, zmielone dyski SSD

Warunki w jakich możemy wykonać usługę niszczenia.

Konstrukcja i waga niszczarki umożliwia postawienie jej w dowolnym pomieszczeniu u Klienta. Najlepiej usytuowanym w budynku na parterze ze względu na transportowanie niszczarki na wózku paletowym. Kluczowe jest, że niszczarka zasilana jest prądem zmienny 230V. Wydajność niszczenia to około 100 sztuk dysków SSD / telefonów na godzinę pracy.

Wszystkie prace obejmujące wykonanie tej usługi możemy wykonywać w siedzibie Zamawiającego. Jeśli Zleceniodawca zdecyduje się na przywiezienie nośników to niszczymy w siedzibie firmy z możliwością bezpośredniego nadzoru ze strony Klienta. Następnie zmielone cząstki nośników pakujemy do specjalnie przygotowanych do przewozu pojemników. W kolejnym kroku transportowane są do profesjonalnej firmy zajmującej się utylizacją odpadów z magnetycznych i optycznych nośników informacji.

Niszczenie dysków SSD czy innych nośników zgodnie z przedstawioną procedurą gwarantuje całkowite, nieodwracalne wykasowanie danych a następnie zniszczenie i utylizację nośników przy zachowaniu pełnej poufności procesu. Po zakończonym procesie niszczenia Klient otrzymuje dokumentację potwierdzającą wykonanie niszczenia.
Zapraszamy do przesyłania zapytań wtedy przygotujemy indywidualne wyceny.

Jakie wybrać niszczarki danych zgodnie z RODO?

Nośniki danych normy DIN 66399

Nośniki danych według normy DIN 66399

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, które wpływają także na wybór niszczarki danych. Nowe regulacje zastępują przepisy o ochronie danych osobowych i stosuje się w całej UE. Poniżej znajduje się lista najważniejszych zmian dotyczących ochrony danych. 

Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13, RODO: Obowiązek informacyjny i prawo do informacji.

Jeśli zbierane są dane osobowe, wówczas administrator musi zapewnić i przedstawić osobie, której dane dotyczą kompletną informację. Powinny one dotyczyć celu, czasu trwania, przechowywania a także usuwania danych.

Rozdział III, Sekcja 3, Artykuł 17, RODO: Prawo do bycia zapomnianym.

Administrator ma obowiązek kompletnego i niezwłocznego usunięcia zgromadzonych danych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Musi zapewnić, że wszystkie powiązania z tymi danymi osobowymi lub ich kopie zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wyjątkiem jest między innymi wywiązanie się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania czym jest np. realizacja zlecenia.

Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 32, RODO: Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

  • Obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych jest po to aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający danemu ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
  • Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, aby osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora.
  • Obowiązek przeprowadzania regularnej oceny czy zapewniany stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni.

Rozdział IV, Sekcja 2, Artykuł 33, RODO: Obowiązek notyfikacyjny.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator jest zobowiązany zgłosić tę sytuację niezwłocznie odpowiedniemu organowi nadzoru.

RODO wymaga od każdego ponadto przedsiębiorcy, żeby zapewnił należyte środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające nośniki z danymi osobowymi przed nieuprawionym dostępem. Po okresie przechowywania dane należy zniszczyć w odpowiedni sposób. Rekomendujemy niszczenie dokumentów i innych nośników danych bezpośrednio przy biurku za pomocą niszczarki.  Jest to najprostszy i jak najbardziej skuteczny sposób. Wybierając niszczarkę danych spełniającą Twoje potrzeby, powinno się w pierwszej kolejności określić rodzaj niszczonych danych.  Od 2012 roku jest norma DIN66399, która wyróżnia siedem stopni bezpieczeństwa dla niszczonych dokumentów (od P-1 do P-7). Im bardziej poufne dane, tym dopuszcza się mniejszą powierzchnię ścinka a tym samym zapewnia się wyższe bezpieczeństwo niszczonych dokumentów.

Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo zgodnie z RODO zapraszamy do wyboru odpowiedniej niszczarki danych:

Niszczenie dysków twardych, dysków SSD i taśm w niszczarce HSM HDS 230

Niszczarka HSM HDS230 – profesjonalne mechaniczne niszczenie dysków, taśm oraz innych nośników danych.

Niszczarki twardych dysków HSM StoreEx (wcześniej Powderline) HDS 230 niszczą mechanicznie cyfrowe i magnetyczne nośniki danych. Mechaniczne rozdrobnienie do postaci małych ścinek nawet do stopnia H-5 powoduje, że odzyskanie danych jest wreszcie niemożliwe. W niszczarkach zniszczymy dyski twarde, dyski SSD, kasety magnetyczne (DAT, SDLT, VXA, 3592, LTO), optyczne media (CD/DVD, MO, Blu-ray). Nie tylko możemy mielić karty plastikowe, dyski USB, telefony, tablety ale także dyski SSD. Niszczarki HSM dostępne są w dwu wersjach. Pierwsza wersja to urządzenie wyposażone w pojedynczy system noży tnących. Druga natomiast to niszczarka z podwójnym systemem tnącym. To co bardzo istotne to, że urządzenia są bardzo wydajne oraz bezproblemowe w obsłudze. Niszczenie dysków, taśm czy innych nośników przebiega szybko i sprawnie.

Czytaj dalej

Demagnetyzer Kroll Ontack 3.0 – optymalny sposób na kasowanie danych z dysku

Najnowszy demagnetyzer Ontrack Eraser Degausser 3.0 o mocy 18000 Gaussów skutecznie i szybko niszczy dane z dysków twardych oraz taśm magnetycznych, LTO, 3592, T10k, SDLT, DAT.

Demagnetyzer generując potężny impuls elektromagnetyczny o sile 18 000 Gaussów. Uwolnienie impulsu następuje wokół włożonego do kieszeni nośnika bezpowrotnie niszcząc dane ze wszystkich rodzajów nośników o zapisie magnetycznym.  Powoduje to bezpowrotne niszczenie wszystkich danych zapisanych na nośniku. Możemy wykasować dane z dysków twardych 2,5 i 2,5 cala oraz taśm magnetycznych, LTO, 3592, T10k, SDLT, DAT, DDS i innych. Wymazane zostają także informacje kalibracyjne oraz informacje servo. Demagnetyzer umożliwia usunięcie danych z około 250 sztuk nośników w ciągu godziny. Urządzenie posiada wbudowany system autodiagnostyki, który gwarantuje monitorowanie właściwego natężenia pola elektromagnetycznego. Ewentualne nieprawidłowości w działaniu sygnalizowane są za pomocą wskaźników umieszczonych na przednim panelu. Degausser posiada liczne certyfikaty potwierdzające jego skuteczność.

Prosimy o kontakt jeśli jesteś zainteresowany usługą certyfikowanego kasowania dysków i taśm przy użyciu demagnetyzera.
Zapraszamy do obejrzenia filmu jak skutecznie niszczyć dane tym demagnetyzera Ontrack Eraser Degausser 3.0.